Letní škola statistických metod

„Letní škola statistických metod mi ukázala, jak je statistika důležitá pro vědeckou práci a že statistika může být i zábavná ... díky panu lektorovi.“

Lenka Kuboňová, VŠB - TU Ostrava               
 

Je to akce pro mě?

Pro koho je letní škola vh odná? Letní škola statistických metod je určena hlavně pro doktorandy, akademické a vědecké pracovníky. Program této tradiční letní školy vychází přímo ze zkušeností s výzkumem a výukou na univerzitách. Dále se inspiruje každodenními zkušenostmi s metodikou zlepšování procesů Six Sigma v praxi.

Naučíte se používat metody jako plánovaný experiment (design of experiment), testování hypotéz, regulační diagramy (control charts) apod. Při výuce si zahrajete výukové hry (např. střílení z katapultu).

Letní školu povede specialista lektor, který má jak hluboké teoretické znalosti, tak i neocenitelné praktické zkušenosti s reálným využíváním statistiských metod při vědeckém výzkumu, v průmyslu, ve službách atd.

  

Ohlasy z minulých r očníků

Proč Minitab?

„Minitab je vedoucí software pro výuku statistiky ve světě. Je vybaven vlastnostmi, které usnadňují pochopení odborných pojmů a podporují proces učení.“

    Minitab for Education (anglicky)

Proč si myslíme, že pro účely letní školy je statistický software Minitab ten nejvhodnější? 

  1. Vyznačuje se snadnou ovladatelností a přitom si zachovává důraz na přesné a korektní výsledky. Použité výpočetní metody a postupy jsou otevřeně popsány a vycházejí z renomované odborné literatury.
  2. Minitab vznikl na univerzitě (v USA) právě za účelem výuky statistiky. Cílem bylo (a stále je), aby se studenti při výuce nemuseli soustředit na otrocké výpočty (např. s kalkulačkou) a mohli při výuce přemýšlet nad smyslem a použitím probíraných metod. 
  3. Minitab má vynikající Help, který obsahuje i matematický popis implementovaných metod včetně přímých odkazů na odbornou literaturu.
  4. V současné době je tento software používán na více než 4000 vysokých školách ve světě. Jsme rádi, že k nim postupně přibývají další univerzitní pracoviště z České republiky a Slovenska (v posledních letech to byla Univerzita Karlova, Univerzita J. E. Purkyně, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika nebo Akademie věd ČR).

Co říkají uživatelé?

„V poslední době na našich kurzech statistiky se čím dál tím více objevují lidé, kteří mají Minitab na pracovišti a často kladou dotazy na jeho využití a interpretaci výsledků. Já sám s ním pracuji a konzultuji některé diplomky, ve kterých se Minitab používá. Jsem velmi spokojen. Je to vynikající software. Fandím Vám a přeji mnoho úspěchů.“

Ing. Josef Křepela (lektor matematické statistiky, čestný člen České společnosti pro jakost)

Minitab také zvyšuje cenu absolventů univerzit a vysokých škol na trhu práce. Ve vědě a výzkumu zase usnadňuje přípravu a zpracování experimentů, urychluje zpracování výsledků a usnadňuje jejich interpretaci a prezentaci.

Vyhovuje Vám termín konání?

Letní škola statistických metod proběhne 22. - 26. srpna 2016.

 

Podrobné informace

       
Program let ní školy

              
Ohlasy z m inulých ročníků

                 Fotogal erie                       Přih láška
 
Stáhněte si pozvánku:  Pozvánka_LŠ_STAT_2016.pdf
V případě Vašeho zájmu o jakékoliv další informace nás prosím neváhejte kontaktovat.

Cena

Podrobné informace o ceně, obchodních podmínkách a slevách najdete v přihlášce.

Kam dál?  

Aktuality