Program (22. - 26. 8. 2016)

 • Pondělí 22.8.2016 – Příprava na statistickou analýzu
  • první kroky
  • příprava dat pro analýzu
  • grafické znázorňování dat a jeho úskalí
  • základní statistické charakteristiky a jejich využití
  • intervalové odhady číselných charakteristik
 • Úterý 23.8.2016 – Testování hypotéz
  • testování hypotéz
  • test normality dat
  • p-testy
  • chí-kvadrát test nezávislosti
  • t-testy
  • a další testy hypotéz…
  • síla testu a volba rozsahu vzorku
  • ANOVA
  • individuální konzultace 
 • Středa 24.8.2016 – Řízení kvality, MSA, SPC, způsobilost
  • analýza systému měření – MSA, Gage R&R
  • stabilita procesů
  • regulační diagramy
  • způsobilost procesů – indexy způsobilosti Cp, Cpk, Pp, Ppk, atd.
  • časové řady
  • individuální konzultace 
 • Čtvrtek 25.8.2016 – Plánovaný experiment
  • lineární regrese
  • DOE – návrh experimentů
  • úplný faktorový plán
  • optimalizace
  • úspora počtu měření pomocí částečného faktorového plánu
  • individuální konzultace 
 • Pátek 26.8.2016 – Pokročilá regrese, GLM a nenormalita dat
  • vícerozměrná regrese
  • obecná regrese
  • nelineární regrese
  • obecný lineární model – GLM
  • nenormalita dat
  • neparametrické testy
  • individuální konzultace 

Cena pro jednoho účastníka: 11 900,– Kč 
  (bez DPH)

 Při zaplacení do 30.6. - sleva 1 000,- Kč


Cena zahrnuje:

 • účast na letní škole,
 • tréninkový manuál,
 • sadu tréninkových dat,
 • elektronickou verzi úvodního manuálu k použitému softwaru,
 • možnost zapůjčení školicího notebooku se statistickým softwarem Minitab (nutno objednat),
 • možnost konzultací vlastního výzkumu nebo disertační práce s lektorem (max 30 minut na 1 účastníka),
 • občerstvení po celou dobu konání kurzu (oběd není v ceně).

Každý absolvent letní školy získává osvědčení.

 

       
Program letní školy

              
Ohlasy z minulých ročníků

                 Fotogalerie                       Přihláška