Letní škola LEAN DESIGN a DESIGN for SIX SIGMA

Zvyšte svoji hodnotu získáním základních znalostí a dovedností v oblasti štíhlého návrhu výrobku, služby, procesu.

Získejte přehled v oblasti Design for Six Sigma, Lean Six Sigma

Otevřete si šanci na kvalitní kontakt s praxí.

Je to kurz pro Vás?

Letní škola „Lean Design“ je krátký intenzivní trénink určený pro čerstvé absolventy, studenty závěrečných ročníků, doktorandy, budoucí vývojáře a inženýry zapojené ve vývoji nových nebo inovovaných produktů. 

Není nutná žádná předchozí znalost metodiky vývoje produktů ani znalost statistiky.

Obsah a cíl kurzu

Během tréninku účastníci získají znalosti o zásadách štíhlého vývoje produktů. Seznámí se a vyzkouší si hlavní metody, postupy a nástroje, které pomáhají vytvořit produkt, který zákazník očekává, vytvořit ho v krátké době a s optimálními náklady.

Účastníci se postupně seznámí s celým životním cyklem výrobku od předvývojových etap po ukončení životnosti a během praktických cvičení použijí efektivní nástroje pro práci s informacemi od zákazníka (VOC = Voice of Customer) a jejich analýzou, pro kreativní generování konceptů řešení a výběr toho nejsilnějšího.

Agenda - klikněte zde

 

Vyzkoušejte si systematickou práci s požadavky zákazníka a jejich zapracováním do návrhu nového produktu. Seznámíte se se zásadami návrhu produktu se stanovenými náklady. V průběhu tréninku budete návrh optimalizovat a budete rovněž hodnotit možná rizika. Posoudíte, jaký dopad má návrh produktu na výrobní procesy.

Termíny konání: momentálně není vypsán žádný termín

Délka tréninku: 3 dny

Každý absolvent kurzu má nárok na osvědčení o absolvování.

Bonus:

akce 1+1 zdarma, což znamená, že máte možnost přihlásit dva účastníky za cenu jednoho.

Při přihlášení a zaplacení tréninku do xxxxx platí zvýhodněná cena 5 900,- Kč (bez DPH). Při přihlášení a zaplacení tréninku po xxxxxx platí plná cena kurzu: 6 900,- Kč (bez DPH).

Přihlásit se můžete kliknutím zde (momentálně není vypsán žádný termín...)

 
Stáhněte si pozvánku: Pozvánka_LŠ-D_2015.pdf
 
Cena: 
Podrobné informace najdete v přihlášce.
 
Kam dál?
Letní škola statistických metod: Pozvánka_LŠ-STAT_2015_4.pdf