Letní škola "Lean Design a nástroje Design for Six Sigma"

Agenda

  • Lean techniky ve vývojovém procesu (hodnota a její tok, mapování, optimalizace, 5S, …)
  • Klíčové elementy vývojového procesu
  • Řízení vývojových projektů (proces fází a bran, souběžné inženýrství)
  • Role metodiky Design for Six Sigma (DFSS)
  • Výběr projektu (sestavení týmu, naplánování projektu, klíčové ukazatele)
  • Základní a pokročilé nástroje, postupy, metody DFSS:

 

o  Práce s hlasem zákazníka (KJ, Kano)

o  Plánování vlastností produktu a jejich rozvoj do návrhu produktu, dílů, procesu (QFD)

o  Kreativní techniky pro tvorbu konceptů produktu

o  Výběr a posilování konceptů (PCS)

o  Řešení technických a fyzikálních rozporů při návrhu produktu (TRIZ)

o  Optimalizace vyvíjeného produktu pomocí funkční a nákladové analýzy


o  Optimalizace vývoje produktu pro snadnou vyrobitelnost a montáž (DFMAT, navrhování tolerancí)

o  Návrh pro životnost a spolehlivost (DFR)

o  Minimalizace možných rizik v průběhu vývoje (FMEA)

o  Robustní návrh produktu

o  Kritické parametry a jejich řízení ve vývojovém procesu

  • Úvod do Lean a Six Sigma (principy a nástroje, DMAIC)
  • Plánování kariéry inženýrů
 

Termín konání:  momentálně není vypsán žádný termín

(délka kurzu 3 dny)

Přihlásit se můžete zde (není vypsán žádný termín)