Ohlasy z minulých ročníků

Letní školy se každoročně účastní kolem 20-30 doktorandů a akademických pracovníků z českých a slovenských vysokých škol a univerzit. 

Jejich diskusi o letní škole zobrazíte zde.

Nebo si přečtěte, co účastníci napsali do hodnoticích dotazníků:

Co se účastníkům v průběhu letní školy nejvíce líbilo:

 • přátelská atmosféra,
 • hodně praktických příkladů,
 • vstřícnost a otevřenost přednášejících,
 • velmi dobře promyšlené experimenty a jejich vyhodnocení,
 • možnost konzultací,
 • katapult, praktické příklady, vazba na realitu,
 • interaktivita, pozitivní průběh,
 • nadšení a ochota lektorů,
 • hry,
 • přístup a odbornost lektora.

Jak účastníci hodnotili tempo výuky:

 • přiměřené,
 • bylo svižné, ale dle potřeby se zpomalilo – ok,
 • přiměřené reakce na dotazy v průběhu výkladu,
 • tempo přiměřené, výjimečně vyšší,
 • občas příliš rychlé,
 • tempo přiměřené, možná mohlo být rychlejší.

Co účastníci doporučili pro příští kurz:

 • delší dobu,
 • data účastníků,
 • víc příkladů z jiných oborů,
 • výukové materiály lépe rozčlenit,
 • program dopředu k dispozici,
 • prodloužit letní školu o 1 den.
Děkujeme za všechny podněty. Pomáhají nám letní školu rok od roku zlepšovat pro Vaše další kolegy.
 Přihláška a podmínky 
Fotografie z mi nulých ročníků Přihláška a p od mín ky účasti

         

  Diskuse účastníků