Pro koho je letní škola vhodná?

Je to akce pro Vás?
 

Letní škola statistických metod je určena hlavně pro doktorandy akademické pracovníky. Program letní školy vychází přímo ze zkušeností akademických pracovníků s výukou a výzkumem na univerzitách a také se inspiruje každodenními zkušenostmi s metodikou zlepšování procesů Six Sigma.

Letní školu povedou specialisté lektoři, kteří mají nejen hluboké teoretické znalosti, ale také neocenitelné praktické zkušenosti s reálným využíváním statistiských metod při výzkumu, v průmyslu, ve službách atd.

Mezi hlavní probírané metody patří například:

  • plánovaný experiment (design of experiment),
  • příprava dat,
  • testování hypotéz, 
  • regulační diagramy (control charts),

Při výuce se používají výukové hry (např. střílení z katapultu).

Letní škola a případně software Minitab vám usnadní přípravu a zpracování experimentů, značně urychlí a zpřesní zpracování vašich experimentálních výsledků, a to včetně jejich interpretace a následného prezentování.

 

       
Program letní školy

              
Ohlasy z minulých ročníků

                 Fotogalerie                       Přihláška