Program: 28.8. - 1.9. 2017

 • Pondělí 28.8.2017 – Příprava na statistickou analýzu
  • první kroky
  • příprava dat pro analýzu
  • grafické znázorňování dat a jeho úskalí
  • základní statistické charakteristiky a jejich využití
  • intervalové odhady číselných charakteristik
 • Úterý 29.8.2017 – Testování hypotéz
  • testování hypotéz
  • test normality dat
  • p-testy
  • chí-kvadrát test nezávislosti
  • t-testy
  • a další testy hypotéz…
  • síla testu a volba rozsahu vzorku
  • ANOVA
  • individuální konzultace 
 • Středa 30.8.2017 – Řízení kvality, MSA, SPC, způsobilost
  • analýza systému měření – MSA, Gage R&R
  • stabilita procesů
  • regulační diagramy
  • způsobilost procesů – indexy způsobilosti Cp, Cpk, Pp, Ppk, atd.
  • časové řady
  • individuální konzultace 
 • Čtvrtek 31.8.2017 – Plánovaný experiment
  • lineární regrese
  • DOE – návrh experimentů
  • úplný faktorový plán
  • optimalizace
  • úspora počtu měření pomocí částečného faktorového plánu
  • individuální konzultace 
 • Pátek 1.9.2017 – Pokročilá regrese, GLM a nenormalita dat
  • vícerozměrná regrese
  • obecná regrese
  • nelineární regrese
  • obecný lineární model – GLM
  • nenormalita dat
  • neparametrické testy
  • individuální konzultace 

Cena pro jednoho účastníka: 13 900,– Kč 
  (bez DPH)

Cena zahrnuje:

 • účast na letní škole,
 • tréninkový manuál,
 • sadu tréninkových dat,
 • elektronickou verzi úvodního manuálu k použitému softwaru,
 • možnost zapůjčení školicího notebooku se statistickým softwarem Minitab (nutno objednat),
 • možnost konzultací vlastního výzkumu nebo disertační práce s lektorem (max 10 minut na účastníka),
 • občerstvení po celou dobu konání kurzu (oběd není v ceně).

Každý absolvent letní školy získává osvědčení.

 

       
Program letní školy

              
Ohlasy z minulých ročníků

                 Fotogalerie                       Přihláška