ITC in Education

Vzdělávání a ICT. Výhody a problémy - plagiátorství, bezpečnost, zdravotní důsledky, kyberšikana, kvalita a efektivita vzdělávání. To vše a mnohem více témat najdete v kurzu "ITC in Education" v rámci Erasmus+.

Více zde: https://itc-international.eu/erasmusplus/ict-in-education