Služby

Neplýtvejte svůj čas a talent. Pomůžeme Vám dosáhnout vašich cílů rychleji a efektivněji. 

Získejte víc. Využijte svůj potenciál naplno. Nechte si své jedinečné znalosti zhodnotit a ověřit v praxi:
  • Metodická podpora při plánování a realizaci experimentů.
  • Zprostředkování zakázek odborných analýz pro průmyslové podniky.
  • Konzultace a poradenství při tvorbě obchodní strategie využití výsledků výzkumu.
  • Projektový management a metodická podpora řízení projektů s ohledem na splnění cílů.
  • Propagace a prodej vzdělávacích kurzů vědecko výzkumných organizací.
  • Počítačová podpora výzkumu a vzdělávacího procesu.
  • Zprostředkování optimálního nákupu vědecko-technického vybavení.
  • Pomoc při organizování odborných seminářů.
  • Administrativní podpora, ekonomika, zpracování účetnictví.
  • Tvorba a prodej e-learningových kurzů.

Chcete se dozvědět více? Rádi byste vyzkoušeli spolupráci s námi? Prosím kontaktujte nás