Služby pro vědu

Posouváte hranice poznání ...

Neplýtvejte svůj čas a talent. 


Využijte potenciál naplno - získejte víc.


Pomůžeme Vám dosáhnout vašich cílů rychleji a efektivněji.


SPOLUPRÁCE

Pomůžeme Vám dosáhnout vašich cílů rychleji a efektivněji.
 


PORADENSTVÍ

Nechte si své jedinečné znalosti zhodnotit a ověřit v praxi. Spolupráce s průmyslem je důležitá.


ZNALOSTI

Propagace a prodej vzdělávacích kurzů vědecko výzkumných organizací a komerčních kurzů.


DIGITALIZACE

Moderní prostředky převodu dokumentů do strojově čitelné podoby.