Služby pro vědu

Úspěch vědeckovýzkumných týmů je náš společný cíl.

... Posouváte hranice lidského poznání. Měníte svět, aby fungoval lépe...
       Je nám ctí Vám při tom pomáhat.

  • Neplýtvejte svůj čas a talent. Pomůžeme Vám dosáhnout cílů rychleji a efektivněji.
  • Koncentrujte se na to, co umíte nejlépe - vzdělávání, vědeckou práci, výzkumnou činnost. 
  • Využijte své jedinečné znalosti naplno. Nechte si je ověřit v praxi, komercializujte je.

 

Více informací zde

Aktuality

ITC in Education

Vzdělávání a ICT. Výhody a problémy - plagiátorství, bezpečnost, zdravotní důsledky, kyberšikana,...
Celý článek