Program

Letní školy statistických metod

15. - 19. srpna 2022 (online)          22. - 26. srpna 2022  (prezenčně)

Denně  9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Pondělí

Příprava na statistickou analýzu

 • první kroky
 • příprava dat pro analýzu
 • grafické znázorňování dat a jeho úskalí
 • základní statistické charakteristiky a jejich využití
 • intervalové odhady číselných charakteristik


Úterý

Testování hypotéz

 • úvod do testování hypotéz
 • test normality dat
 • p-testy
 • chí-kvadrát test nezávislosti
 • t-testy a další testy hypotéz
 • neparametrické testy
 • síla testu a volba rozsahu vzorku
 • ANOVA


Středa

Analýza systému měření, stabilita

 • analýza systému měření - MSA, Gage R&R
 • stabilita procesů
 • regulační diagramy
 • ----------------------------
 • úvod do regrese
 • lineární regrese


Čtvrtek

Regresní modely, Plánovaný experiment (DoE)

 • vícerozměrná regrese
 • logistická regrese
 • nelineární regrese
 • --------------------------
 • DoE - metoda návrhu experimentů
 • DoE - úplný faktorový plán


Pátek

Pokročilé metody plánovaného experimentu (DoE)

 • úspora počtu měření pomocí částečného faktorového plánu
 • optimalizace
 • odezvové plochy
 • směsové plány


Organizace a průběh letní školy budou přizpůsobeny aktuální epidemické situaci. Zdraví účastníků je na prvním místě. Pokud vládní opatření nedovolí uspořádání klasické letní školy, uskuteční se alespoň online.


Cena pro jednoho účastníka
(částka bez DPH)

15 900,- Kč

Cena zahrnuje:

 • účast na letní škole,
 • tréninkový manuál,
 • sadu tréninkových dat,
 • elektronickou verzi úvodního manuálu k použitému softwaru,
 • možnost zapůjčení školicího notebooku se statistickým softwarem Minitab (nutno objednat).

Pokud přijedete na klasickou letní školu a zúčastníte se prezenčně, dostanete od nás jako bonus obědy a občerstvení zdarma po celou dobu konání kurzu.

Každý absolvent letní školy získává osvědčení.


P ř i j ď t e  s e  p o b a v i t  a  p o u č i t  z á r o v e ň . . .