Program
Obvyklý program Letní školy statistických metod - Srpen 2019

Pondělí 

Příprava na statistickou analýzu


 • první kroky
 • příprava dat pro analýzu
 • grafické znázorňování dat a jeho úskalí
 • základní statistické charakteristiky a jejich využití
 • intervalové odhady číselných charakteristik


Úterý 

Testování hypotéz


 • testování hypotéz
 • test normality dat
 • p-testy
 • chí-kvadrát test nezávislosti
 • t-testy
 • a další testy hypotéz...
 • síla testu a volba rozsahu vzorku
 • ANOVA
 • individuální konzultace


Středa 

Řízení kvality, MSA, SPC, způsobilost


 • analýza systému měření - MSA, Gage R&R
 • stabilita procesů
 • regulační diagramy
 • způsobilost procesů - indexy způsobilosti Cp, Cpk, Pp, Ppk, atd.
 • časové řady
 • individuální konzultace


Čtvrtek 

Plánovaný experiment


 • lineární regrese
 • DOE - návrh experimentů
 • úplný faktorový plán
 • optimalizace
 • úspora počtu měření pomocí částečného faktorového plánu
 • individuální konzultace

Pátek 

Pokročilá regrese, GLM a nenormalita dat


 • vícerozměrná regrese
 • obecná regrese
 • nelineární regrese
 • obecný lineární model - GLM
 • nenormalita dat
 • neparametrické testy
 • individuální konzultaceObvyklá cena pro jednoho účastníka
(částka bez DPH)

13 900,- Kč

Cena zahrnuje:

 • účast na letní škole,
 • tréninkový manuál,
 • sadu tréninkových dat,
 • elektronickou verzi úvodního manuálu k použitému softwaru,
 • možnost zapůjčení školicího notebooku se statistickým softwarem Minitab (nutno objednat),
 • možnost konzultací vlastního výzkumu nebo disertační práce s lektorem (max 10 minut na účastníka),
 • obědy a občerstvení po celou dobu konání kurzu.

Každý absolvent letní školy získává osvědčení.

Účastníci mají možnost získat 6 měsíční licenci Minitabu v soutěži.


P ř i j ď t e  s e  p o b a v i t  a  p o u č i t  z á r o v e ň . . .