Program

Letní školy statistických metod

26. - 30. srpna 2024

po - čt 8:30 - 17:00
pá 8:30 - 15:00

Pondělí

Příprava na statistickou analýzu

 • první kroky
 • příprava dat pro analýzu
 • grafické znázorňování dat a jeho úskalí
 • základní statistické charakteristiky a jejich využití
 • intervalové odhady číselných charakteristik


Úterý

Testování hypotéz

 • úvod do testování hypotéz
 • test normality dat
 • p-testy
 • chí-kvadrát test nezávislosti
 • t-testy a další testy hypotéz
 • neparametrické testy
 • síla testu a volba rozsahu vzorku
 • ANOVA


Středa

Analýza systému měření, stabilita

 • analýza systému měření - MSA, Gage R&R
 • stabilita procesů
 • regulační diagramy
 • ----------------------------
 • úvod do regrese
 • lineární regrese


Čtvrtek

Regresní modely, Plánovaný experiment (DoE)

 • vícerozměrná regrese
 • logistická regrese
 • nelineární regrese
 • --------------------------
 • DoE - metoda návrhu experimentů
 • DoE - úplný faktorový plán


Pátek

Pokročilé metody plánovaného experimentu (DoE)

 • úspora počtu měření pomocí částečného faktorového plánu
 • optimalizace
 • odezvové plochy
 • směsové plány

Podmínky účasti


Cena pro jednoho účastníka
(částka bez DPH)

15 900,- Kč

Cena zahrnuje:

 • účast na letní škole,
 • tréninkový manuál,
 • sadu tréninkových dat,
 • elektronickou verzi úvodního manuálu k použitému softwaru,
 • možnost zapůjčení školicího notebooku se statistickým softwarem Minitab (nutno objednat).

Pokud přijedete na klasickou letní školu a zúčastníte se prezenčně, dostanete od nás jako bonus obědy a občerstvení zdarma po celou dobu konání kurzu.

Každý absolvent letní školy získává osvědčení.


P ř i j ď t e  s e  p o b a v i t  a  p o u č i t  z á r o v e ň . . .