Program
Program Letní školy statistických metod - 24. - 28. srpna 2020

Pondělí - 24.8.

Příprava na statistickou analýzu


 • první kroky
 • příprava dat pro analýzu
 • grafické znázorňování dat a jeho úskalí
 • základní statistické charakteristiky a jejich využití
 • intervalové odhady číselných charakteristik


Úterý - 25.8.

Testování hypotéz


 • testování hypotéz
 • test normality dat
 • p-testy
 • chí-kvadrát test nezávislosti
 • t-testy a další testy hypotéz
 • neparametrické testy
 • síla testu a volba rozsahu vzorku
 • ANOVA
 • individuální konzultace


Středa - 26.8.

Analýza systému měření, stabilita


 • analýza systému měření - MSA, Gage R&R
 • stabilita procesů
 • regulační diagramy
 • úvod do regrese
 • individuální konzultace


Čtvrtek - 27.8.

Lineární regrese, Plánovaný experiment


 • lineární modely regrese
 • DOE - metoda návrhu experimentů
 • úplný faktorový plán
 • optimalizace
 • úspora počtu měření pomocí částečného faktorového plánu
 • individuální konzultace

Pátek - 28.8.

Pokročilé metody plánovaného experimentu


 • vícerozměrná regrese
 • obecná regrese
 • obecný lineární model - GLM
 • individuální konzultace



Cena pro jednoho účastníka
(částka bez DPH)

14 900,- Kč

Cena zahrnuje:

 • účast na letní škole,
 • tréninkový manuál,
 • sadu tréninkových dat,
 • elektronickou verzi úvodního manuálu k použitému softwaru,
 • možnost zapůjčení školicího notebooku se statistickým softwarem Minitab (nutno objednat),
 • obědy a občerstvení po celou dobu konání kurzu.

Každý absolvent letní školy získává osvědčení.


P ř i j ď t e  s e  p o b a v i t  a  p o u č i t  z á r o v e ň . . .