Letní škola statistických metod

SC&C Partner + Služby pro vědu

"Letní škola statistických metod mi ukázala, jak je statistika důležitá pro vědeckou práci a že statistika může být i zábavná ... díky panu lektorovi."

Lenka Kuboňová, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Je to akce pro mě?

Pro koho je letní škola vhodná? Letní škola statistických metod je určena hlavně pro: doktorandy, akademické a vědecké pracovníky. Program této tradiční letní školy vychází přímo ze zkušeností lektorů s výzkumem a výukou na univerzitách. Ale inspiruje se i každodenními zkušenostmi s metodikou Six Sigma při zlepšování procesů v praxi.


Letní škola vám usnadní přípravu a zpracování experimentů, značně urychlí a zpřesní zpracování vašich experimentálních výsledků, a to včetně jejich interpretace a prezentování.

 • Využijte ve svém výzkumu metody jako je plánovaný experiment (design of experiment), příprava dat, testování hypotéz, regulační diagramy (control charts) a další pokročilé metody.

 • Zahrajete si výukové hry (např. střílení z katapultu).

 • Letní školu povede specialista lektor, který má jak hluboké teoretické znalosti, tak i neocenitelné praktické zkušenosti s reálným využíváním vyučovaných statistických metod při vědeckém výzkumu, v průmyslové praxi, ve službách atd.

Ohlasy z minulých ročníků

Účastníkům letní školy se nejvíce líbilo:

 • přátelská atmosféra,
 • hodně praktických příkladů,
 • vstřícnost a otevřenost přednášejících,
 • velmi dobře promyšlené experimenty a jejich vyhodnocení,
 • katapult, 
 • praktické příklady, 
 • vazba na realitu,
 • a další .... 

Letní školy se každoročně účastní kolem 20 - 30 doktorandů a akademických pracovníků z českých a slovenských vysokých škol a univerzit.

Jak probíhá výuka - proč Minitab?

"Minitab je vedoucí software pro výuku statistiky ve světě. Je vybaven vlastnostmi, které usnadňují pochopení odborných pojmů a podporují proces učení."

Minitab for Education (anglicky)

"Designed for Learning"


Proč si myslíme, že pro účely letní školy je statistický software Minitab ten nejvhodnější?

 1. Vyznačuje se snadnou ovladatelností a přitom si zachovává důraz na přesné a korektní výsledky. Použité výpočetní metody a postupy jsou otevřeně popsány a vycházejí z renomované odborné literatury.
 2. Minitab vznikl na univerzitě (v USA) právě za účelem výuky statistiky. Cílem bylo (a stále je), aby se studenti při výuce nemuseli soustředit na otrocké výpočty (např. s kalkulačkou) a mohli při výuce přemýšlet nad smyslem a použitím probíraných metod.
 3. Minitab má vynikající Help, který obsahuje i matematický popis implementovaných metod včetně přímých odkazů na odbornou literaturu.
 4. V současné době je tento software používán na více než 4000 vysokých školách ve světě. Jsme rádi, že k nim postupně přibývají další univerzitní pracoviště z České republiky a Slovenska (v posledních letech to byla Univerzita Karlova, Univerzita J. E. Purkyně, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika nebo Akademie věd ČR).

Co říkají uživatelé?


"V poslední době na našich kurzech statistiky se čím dál tím více objevují lidé, kteří mají Minitab na pracovišti a často kladou dotazy na jeho využití a interpretaci výsledků. Já sám s ním pracuji a konzultuji některé diplomky, ve kterých se Minitab používá. Jsem velmi spokojen. Je to vynikající software. Fandím Vám a přeji mnoho úspěchů."

Ing. Josef Křepela (lektor matematické statistiky, čestný člen České společnosti pro jakost)

Minitab také zvyšuje cenu absolventů univerzit a vysokých škol na trhu práce. Ve vědě a výzkumu zase usnadňuje přípravu a zpracování experimentů, urychluje zpracování výsledků a usnadňuje jejich interpretaci a prezentování.


Vyhovuje Vám termín konání?

Letní škola statistických metod probíhá v tradičním termínu na konci prázdnin:

26. - 30. srpna 2024


V tomto termínu se uskuteční jak klasický tak i online kurz.

P ř i j ď t e   s e   p o b a v i t   a   p o u č i t   z á r o v e ň  . . .